فیبروآدنوما عده های فارغ از درد می باشد که ترازو آنها مختلف میباشد و می توانند در هر جایی از بافت سینه درمان بزرگی سينه در مردان کلیدی ورزش پرورش کنند. جمع تشکیل شده از عارضه نکروز در بعضا موردها به خودی خود و ظرف یک سری هفته یا یک سری ماه از میان می رود. همین مشکل می تواند اعتماد به نفس مردان را ذیل اثر گذاری قرار دهد البته می تواند در بعضی مورد ها سبب ساز درد شود. اما عوامل ژنتیکی از گزاره وجود کروموزوم Y در نوزادان مذکر سبب ترشیح هورمون هایی زیرا تسترون می شود که آخر و عاقبت سینه مردان را از سینه زنان متمایز می سازد.گرچه اکثر زمان ها بزرگی سینه در مردان (ژنیکوماستی) علت هورمونی ندارد اما یکی از علت های تبارک بودن سینه در مردان (ژنیکوماستی) وجود تسترون ناکافی یا این که ناکارآمد و یا عدم تعادل هورمونی مثل وجود هورمون های زنانه استروژن و یا تشریح غیرطبیعی هورمون پرولاتین در مرد است. جواب: مهم به کار گیری از ویزر سوند سرجیکال امریکا بوسیله دکتر معالج جهانگیر تقی پور انتظار بهبودی بدون اتفاق و سریع خواهد بود.برای خودداری از دلایل احتمالی بهتر می باشد • از سیگار کشیدن از دو هفته قبل از عمل جراحی دوری کنید• از آسپرین و داروهای مشابه آن و گیاه دارویی وعطاری مکمل ویتامینی که قابلیت و امکان داراست خون را رقیق نمایند و باعث کبودی بخش اعظم شوند از یک هفته قبل از فعالیت جراحی کوچک نمودن سینه بزرگ مردان (ژنیکوماستی) جلوگیری کنید• مقداری درد و تورم آنگاه از عمل وجود خواهد داشت اما بعضی کبودی درمان بزرگی سينه در مردان اهمیت ورزش هم خواهند گرفت. پزشک جهانگیر تقی پور با استعمال از ویزر سوند سرجیکال در شیراز می تواند از درون معمولا یک ترک ریز (هر کدام حدود سه میلی متر) در پوست هر سینه با دستگاه ویزر سینه را صاف نماید. روش دکتر جهانگیر تقی پور به جهت کوچک نمودن سینه در مردان به چه صورت می کند؟ جواب: به محض اتمام کار جراحی خواهید دید که سینه ی شما نسبتاً صاف شده و دیگر تبارک نیست و پوست خالی و شل است.دکتر جهانگیر تقی پور پیشنهاد می کند که به محض اتمام کار جراحی گن مناسبی پوشیده شود که این گن مطلوب می بایست برای دو هفته بعد از آن از عمل جراحی در صورت قابلیت و امکان به طور شبانه روز پوشیده باشد و حتی بعد از همین مدت دو هفته در کسانی که پوست نخ نما و ریلکس دارا هستند و افراد ساخورده بپوشیدن گن حداقل در شب ها برای چهار هفته ی دیگر ادامه دهند قابل ذکر است که کارگاه ی شرکت سازنده دستگاه ویزر (سوند سرجیکال) در امریکا توصیه می کند که بعد از استفاده از ویزر برای فعالیت ریز نمودن سینه مردان از گن فقط به جهت دو هفته استعمال شود.

ایندکسر