از آنجایی که اظهارنامههای مالیاتی و صورتحسابها باید به صورت الکترونیکی، به زبان ارمنی تهیه و امضا شوند، لازم است تا برای انجام امور حسابداری، از احسابدار ارمنی استفاده نمود تا در گزارش مالیاتی و بایگانی سوابق که شامل دفتر روزنامه (دفترچه حسابداری) و صندوق میشود، مشکلی بروز نکند. انحلال شرکت همچنین شامل کار با بایگانی ملی و پلیس به منظور بایگانی اسناد شرکت ها و تحویل مهر شرکت است. مثلا از طریق کد های SIC که به کدهای استاندارد انواع مختلف کسب و کار معروف است باید نوع تجارت شما تعریف شود. فرآوری و بسته بندی انواع محصولات دریایی مانند میگو ، خاویار و ماهی . شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی بر حسب مصلحت و اقتضاء در مورد بعضی از شرکتهای فرعی و وابسته که در ساختن فرآوردههای فرعیموضوع بند ب ماده ۴ و یا محصولات پتروشیمی فعالیت میکنند تا ۹۹ درصد سهام متعلق به خود را طبق قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بهکارکنان ایرانی شرکتهای مزبور و یا ایرانیان دیگر به فروش برساند. به محض اینکه مجوز (گواهی) ثبت شرکت، شناسه مالیاتی و مفاد اساسنامه شرکت را دریافت نمودید، شرکتتان بلافاصله مجاز به آغاز فعالیت میگردد. با این وجود، برخی از گروههای شغلی نیازمند مجوز و برخی ملزم به آگاهسازی مداوم مقامات از فعالیتشان هستند.

ثبت شرکت فرهنگی اگر با مطالعه این مطلب که صفر تا صد ثبت برند را توضیح داده ایم، جای ابهامی داشتید و سوالی در زمینه مدارک لازم یا کسری مدارک یا استعلام از قابل ثبت بودن برند خود را دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا همکاران ما به صورت تخصصی شما را راهنمایی نمایند. اظهارنامه مالیات بر درآمد شخصی باید به صورت ماهانه قبل از فرا رسیدن بیستمین روز پیش فرا رسیدن موعد گزارش بعدی تحویل داده شوند. به طور معمول قبل از انحلال شرکت یک حسابرسی مالیاتی در شرکت انجام می شود. به طور معمول، در ارمنستان مشاغل نیازی به گواهینامههای تجاری ندارند. به طور معمول، دولت ارمنستان از شما هزینهای بابت ثبت شرکت در ارمنستان دریافت نمیکند. به عنوان یک شخص خارجی؛ شما میتوانید به طور تمام و کمال مالکیت شرکت را بر عهده داشته باشید و نیازی به شریک یا عامل ارمنستانی برای ثبت شرکت در ارمنستان ندارید.

در این مرحله گفته می شود که شما در وضعیت 45 قرار دارید.
شما میتوانید به عنوان یک فرد خارجی، مدیریت یک شرکت ارمنستانی را هنگام ثبت شرکت در ارمنستان عهدهدار باشید. این بدین معناست که زمانی که شما شرکتتان را به ثبت برسانید، شرکتتان به صورت دائمی دارای مجوز میگردد و دیگر نیازی نیست که بابت تمدید مجوز، هزینهای پرداخت کنید. نکته : برخی مشاغل نیازمند اخذ مجوز از شهرداری محل خود هستند. واژهای که باید ببینید در محل موسسات ثبتی وجود ندارد به اشتباه این دو طراحی شود. در این مرحله گفته می شود که شما در وضعیت 45 قرار دارید. 4 فیش بانکی شرکت نگه دارید که ثبت شرکت دارد بهرهمند شد و. این اظهارنامه باید تمام پرداختیهای صورت گرفته به اشخاص، اعم از پیمانکاران، حقوق کارمندان و مقدار مالیات بر درآمدی که نزد شرکت نگه داشته شده است را شامل شود. آنها همچنین میتوانند اطلاعات دقیقی در مورد حقوق و تعهدات سهامداران در شرکتهای دبی ارائه دهند. شرکتهای فعال موظف به تبعیت از قوانین مالیاتی، پرداخت دستمزد و مالیات هستند.

ثبت شرکت طراحی شرکت موظف است اظهارنامههای مالیاتی را به صورت ماهانه پیش از فرا رسیدن بیستمین روز از موعد ماه بعد، تحویل دهد. اگر شرکت اقدام به پرداخت مالیات بر گردش مالی میکند، باید اظهارنامه مالیاتی را به صورت فصلی، قبل از فرا رسیدن بیستمین روز از موعد ماه بعد، ارائه دهد. طلبکاران دو ماه فرصت دارند تا مطالبات خود را مطرح کنند. البته خوب حق دارند چون بدون اطلاعات ممکن است دچار مشکلات حقوقی و مالیاتی شوند. تبصره: گواهینامهٔ حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد. حداقل سرمایه یک شرکت مسؤولیت محدود ۵۰۰۰ لیر است، ارزش اسمی هر سهم نمی تواند کم تر از ۲۵ لیر باشد. ماده 40 – هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که داخل در موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته است، در چهارچوب قانون، مقررات و مواد اساسنامه دارای اختیارات نامحدود میباشد.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد ثبت شرکت بازرگانی لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر