[ad_1]

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری قرار است مدت زمان توصیه شده قرنطینه را پس از قرار گرفتن در معرض فردی که برای COVID-19 مثبت است ، کوتاه کنند ، زیرا ویروس در سراسر کشور بیداد می کند

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری قرار است مدت زمان توصیه شده قرنطینه را پس از قرار گرفتن در معرض فردی که از نظر COVID-19 مثبت است ، کوتاه کند ، زیرا ویروس در سراسر کشور بیداد می کند.

به گفته یک مقام ارشد در دولت ، دستورالعمل های جدید که بلافاصله سه شنبه شب منتشر می شود ، به افرادی که در تماس با فرد آلوده به ویروس قرار گرفته اند اجازه می دهد فعالیت های عادی خود را در صورت دریافت منفی در 10 روز یا 7 روز از سر بگیرند. نتیجه آزمایش. این کمتر از دوره 14 روزه توصیه شده از ابتدای همه گیری است.

[ad_2]

منبع: dandan-khabar.ir

ایندکسر